Skip to main content

Blog entry by Xuân Thành Mai

Blockchain là gì?

Blockchain là gì?

Nói đến Blockchain nhiều người nghĩ ngay đến Bitcoin một đồng tiền kỹ thật số đang làm mưa làm gió và cũng mang đầy tai tiếng đối với nhiều người. Nói chung không nhiều người thiện cảm về Blockchain và luôn đặt ra câu hỏi Blockchain là gì và nó có vai trò như thế nào khi sử dụng nó vào trong chuyển đổi số các ngành nghề?.

Hiện nay các ngành nghề trên cả nước luôn nói đến việc chuyển đổi số cho chính ngành nghề của mình nhưng chuyển đổi số là gì? và chuyển đổi số như thế nào kể cả nhiều lãnh đạo ngành cũng đang còn rất mơ hồ?.

Để hiểu rõ về vấn đề này xin mời quí vị xem một số Video để hiểu rõ hơn và có những quyết định đúng đắn và phù hợp.


Chuyên gia Fintech Phan Ngọc Vũ nói về Blockchain  và Blockchain 3.0

  • Share

Reviews